Dr. Serkan Çelikgöz

Kurum Adı
ATUDER (Acil Tıp Uzmanları Derneği)
Türk Toraks Derneği
AHT (Acil Hekimine Tüyolar)
Türk Pediatri Derneği