Bölümler P-Y Üroloji


Erkek ve kadında üriner sistem ve erkekte genital ve üreme sistemi hastalıkları ve bozukluklarıyla ilgilenen polikliniğimizde sistoskopi, mesane tümörü, plazma kinetik ile prostat operasyonu, mesane ve üreter taşı tedavisinde endoskopik cerrahi işlemler, mikrocerrahi ile varikosel tedavisi ve böbrek tümöründe laparoskopik cerrahi işlemler yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları