Bölümler P-Y Radyoloji


Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrasonografi (US) ve Doppler US gibi işlemlerin yanında konvansiyonel tetkikler, mamografi ve röntgen filmleri de çekilmektedir.