Bölümler K-O Nöroloji


Beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemi hastalıklarını inceleyen, cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren nöroloji bölümümüz, epilepsi, baş ağrıları, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, uyku bozuklukları, bunama gibi hastalıklarla ilgilenir. Nörolojik bozuklukları teşhis ve tedavi etmek için sürekli gelişen teknolojiyi kullanan polikliniğimize, bu yöntemlere geniş bir yelpazede nörogörüntüleme yöntemleri ve elektrofizyolojik tetkikler (elektromyografi - EMG) dahildir.

Nöroloji polikliniğimizde

Bölüm Doktorları