Bölümler E-J Göğüs Hastalıkları


Göğüs hastalıklarının tetkik, tanı ve tedavisinde hizmet verilir. KOAH, astım, bronş kanserleri gibi hava yolu hastalıklarında, akciğer parankim hastalıklarıyla ilgili ileri tetkik, tedavi ve izlem yapılmakta ve bu amaçla tıbbi teknolojinin sağladığı birçok imkandan da yararlanılmaktadır. Solunum fonksiyon testi ve alerji testleri de göğüs hastalıkları bölümünün tetkikleri arasındadır.