Bodrum Amerikan Hastanesi İnsan Kaynakları


 "Bizim için insan, kaynağımız değil, kaynaklarımızı kullanan en değerli varlığımızdır."

İşe Alım Politikası Kariyer Günleri Ücret ve Yan Haklar Politikası
 
Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Koç Ailem Performans Değerlendirme Politikası Eğitim Politikası

 

İşe Alım Politikası

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları seçme ve yerleştirme sisteminin temel ilkesi doğru zamanda, doğru yerde, uygun yetkinliklerde, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları felsefesini, vizyonunu, misyonunu ve ilkelerini benimseyip uygulayabilecek, kendisini, takımını ve şirketini geliştirecek, teknolojideki gelişmeleri takip eden ve uygulayan, eğitimli ve profesyonel insan kaynağını istihdam etmektir.

Adayların, işin teknik gereksinimlerine uygun özellikler taşımasının yanı sıra, çok yönlü, öğrenmeye ve yeniliklere açık, insan ilişkilerinde başarılı ve inisiyatif sahibi olmalarına dikkat edilmektedir. Sağlık sektöründe çalıştığımız için “hasta memnuniyeti” odaklı bir çalışma sistemiyle hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda, hastalarımızın beklentilerini aşmayı hedefleyen bir çalışan potansiyelimizin olması bir zorunluluktur. Her şeyden önce yaptığı işe gönülden bağlı olan, iletişim becerileri yüksek, empati kurabilen, takım çalışması ve inisiyatif alma konularında etkili, ayrıca işinin uzmanı olan kişilere potansiyel çalışan listemiz içerisinde yer verilmektedir.

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’na “Kariyer.net”, Linkedin gibi kariyer portallarından ilanlarımızı takip ederek internet aracılığıyla başvuru yapılabilirsiniz. Başvurular, veri tabanımızda altı ay süreyle kayıtlı olarak kalacaktır. Hastane kriterleri ve açık pozisyonlarımız için uygun olan adaylar, İnsan Kaynakları ve bölüm yöneticisi ile birlikte görüşmeye davet edilmektedir. Süreci olumlu olarak değerlendirilen adaylara iş teklifinde bulunulmaktadır.

 

Kariyer Günleri

Her yıl Türkiye’nin dört bir yanındaki okulları ziyaret ederek sağlık kuruluşlarımızı daha yakından tanıtmak, kariyer fırsatları ve çalışma koşulları hakkında bilgi vermek amaçlı öğrencilerle buluşuyoruz. Kariyer Günleri Mart, Nisan ve Mayıs ayları yoğunlukta olmak üzere, İnsan Kaynakları ve diğer bölümlerin sunumlarıyla gerçekleşir. Kariyer Günlerimize katılan ve bizimle çalışmak isteyen son sınıf öğrencileri, program esnasında başvuru formlarını doldurarak hastanelerimize iş başvurusunda bulunurlar. Her bir başvuru İnsan Kaynakları tarafından incelendikten sonra uygun kriterlerdeki adaylar görüşmelere çağırılır. Kariyer Günleri başvuruları, işe alımlarımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

 

Ücret ve Yan Haklar Politikası

İş tanımına dayalı bir iş değerlendirme sisteminin uygulandığı Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’nda, çalışanların toplam gelirleri, güncel ücret piyasası baz alınarak rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlenmektedir.

Çalışanlarımıza yılda 12 brüt maaş ödenmektedir. Yılda bir kez ücret artışı yapılmaktadır. Maaş artışlarında, performans değerlendirme ve piyasa hareketleri göz önünde bulundurulmaktadır. Çalışanlar sosyal (ayni ve nakdi) yardımlarla desteklenmektedirler.

Çalışanlarımıza her ay;

 

Ayrıca;

 

Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı:

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Koç Topluluğu şirketlerinde çalışan ve aynı zamanda Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olan personele, “ek sosyal güvence ve yardım” sağlamak amacıyla 1 Kasım 1967 tarihinde kurulmuş munzam bir sosyal güvenlik kurumudur. Koç Topluluğu şirketlerinde çalışmaya başlayan her çalışan, işe girişte Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na üye olur.

Üyelerine sağladığı yardım ve hizmetler;

Emeklilik veya üyeliğin sona ermesi halinde;

 

KoçAilem:

KoçAilem Programı, Koç Topluluğu ailesinin üyesi olan Koç çalışanlarının, yaşamının her evresinde yanında olup yaşam kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunan fayda ve uygulamalar bütünüdür. KoçAilem Programı ile Koç Topluluğu çalışanlarına, Koç Topluluğu Şirketleri’nin ürün ve hizmetlerinden sağlanan özel avantajlar, düzenlenecek dönemsel kampanyalarla da ekstra avantajlar sunulmaktadır. Bu olanaklarla birlikte, “topluluk çalışanı” olmanın bilincini geliştirecek sosyal faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri, KoçAilem Programı kapsamında çalışanlara sunulmaktadır.

Performans Değerlendirme Politikası

Hastanemizde yürütülen Performans Yönetimi Süreci (PYS), çalışan performanslarının şirket hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini sağlayan bir süreçtir.

PYS’nin amacı:

olarak belirlenmiştir. Performans Değerlendirme, Ücret Yönetimi modülüne girdi sağlayabilmek amacıyla yılda bir kez yapılmaktadır.

PYS, Hedef Değerlendirme ve Yetkinlik Değerlendirme olmak üzere iki aşamalı bir puanlama sistemine sahiptir.

Performans Değerlendirme, çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespiti (iç transfer, kariyer planlama fırsatları vb.), eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi İnsan Kaynakları uygulamalarında baz alınmaktadır.

 

Eğitim Politikası

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’nın sektörde fark yaratan imajını belirleyen en önemli unsur, çalışanları için yarattığı eğitim ve gelişim olanaklarıdır. “Eğitim, bir şirketin çalışanlarına, dolayısıyla kendi geleceğine yaptığı en önemli yatırımdır” yaklaşımından yola çıkarak yıl boyunca çalışanlarının bilgi, beceri ve kaliteli hizmet düzeyini artırmak amacıyla mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilmekte ve tıbbi konferanslar düzenlenerek gündemin takip edilmesi sağlanmaktadır.

İşe yeni başlayanlar için ise şirkete uyum süresi içerisinde oryantasyon programları düzenlenmektedir.

İş başvuruları “Kariyer.net” üzerinden gerçekleştirilebilir.